jueves, 4 de enero de 2018

ANUNCI DE LES CELEBRACIONS Movible L'ANY 2018

ANUNCI DE LES CELEBRACIONS Movible L'ANY 2018

 Estimats germans:

La glòria del Senyor s'ha manifestat i es continuarà manifestant entre nosaltres, fins al dia del seu retorn gloriós.

En la successió de les diverses festes i solemnitats del temps, recordem i vivim els misteris de la salvació.

Centre de tot l'any litúrgic és el Tridu Pasqual del Senyor crucificat, sepultat i ressuscitat, que enguany culminarà en la Nit Santa de Pasqua que, amb goig, celebrarem el dia 1 d'abril.

Cada diumenge, Pasqua setmanal, la Santa Església farà present aquest mateix esdeveniment, en el qual Crist ha vençut el pecat i la mort.

De la Pasqua flueixen, com de la seva font, tots els altres dies sants:

El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma, que celebrarem el dia 14 de febr.
 
L'Ascensió del Senyor, que aquest any serà del dia 10 de mayo.

El diumenge de Pentecosta, que aquest any celebrarem el 20 de mayo.

El primer diumenge d'Advent, que celebrarem el dia 1 de Diciembre.

També en les festes de la Santíssima Verge Maria, Mare de Déu, dels apòstols, dels sants i en la Commemoració de tots els fidels difunts, l'Església, pelegrina a la terra, proclama la Pasqua del seu Senyor.

A ell, el Crist gloriós, el que era, el que és i el que vindrà, al que és Senyor del temps i de la història, tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.

Donat a la solemnitat de l'Epifania del Senyor, 7 de gener de l'any del Senyor de 2018.

No hay comentarios:

Publicar un comentario